Bestyrelsen

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Christiansøvej består af:

  • Tommy Larsen (nr. 17) – formand (valgt 2019 for 2 år)
  • Jacob Lorenzen (nr. 3) – kasserer (valgt 2018 for 2 år)
  • Birgitte Zeilich (nr. 32) – (valgt 2018 for 2 år)
  • Kurt Sørensen (nr. 16) – (valgt 2019 for 2 år)
  • Karen Holm (nr. 34) – (valgt 2019 for 2 år)

Derudover er der to suppleanter (valgt for 1 år):

  • Helle Gejl Madsen (nr. 42)
  • Karin Clausen (nr. 48)